KILDEGAARDEN - DANSK KØDKVÆG

Kildegaardens egen besætning
For den del af kødkvæget, der avles på selve Kildegaarden, er det krydsninger af Limousine og Blonde D’aguitaine med hovedvægten lagt på Limousine ammekøer.

Kreaturerne på Kildegaarden afgræsser eng- og naturarealer ned til Mariager Fjord, og kødkvæget udfører den naturpleje, der skal foregå på arealerne. Disse arealer sprøjtes ikke. Dyrene går ude i den friske luft på arealerne ved fjorden i forårs, sommer- og efterårsmånederne. I vinterperioden går de i dybstrøelse i løsdriftsstald med muligheden for at gå udenfor.

Kødkvæget fra Kildegaarden har været solgt under eget varemærke siden 2001, men historien om kødkvæget på Kildegaarden går endnu længere tilbage (læs historie).

Den fantastiske kvalitet af kødet har medført en meget stor efterspørgsel – langt større end produktionen på Kildegaarden kan efterkomme. Derfor sælges også Dansk Kødkvæg fra andre eksterne leverandører, som har samme gode spisekvalitet som Kildegaardens egne dyr.

Kildegaardens oksefilet er testvinder
i Politikkens smagstest

@www.mit-bureau.dk