KILDEGAARDEN - DANSK KØDKVÆG

Kildegaarden slagter
Når avlerne af kødkvæget har gjort så meget for dyrevelfærden under opvæksten, er det helt naturligt at sørge for at slagtningen også foregår på den mindst stressende måde for dyrene.

Kildegaarden kødkvæg slagtes primært hos Hjalmer Nielsen Kreaturslagteri i Aalestrup. Der er altid en repræsentant fra Kildegaarden til stede for at inspicere dyrene inden slagtningen – og igen efter slagtningen. Vi udvælger de dyr, der kan sælges under Kildegaardens varemærke – hvilket giver sig udtryk i den bedste kvalitet i forhold til vore slagteres/butikkers ønsker.

For at skåne dyrene under transporten til slagteriet foregår dette som hovedregel altid på luftaffjedrede lastbiler. Vi tilstræber så kort transport som muligt og dyrene skal slagtes hurtigst muligt efter ankomsten til slagteriet. Skindet hives af med hudafrykker, hvilket sikrer optimal hygiejne- og slagtekvalitet. Kødet hænger typisk til mørning i 8 -14 dage inden opskæring.

Vi efterkommer hver enkelt slagters /butiks særlige ønsker til kødkvaliteten. Dyrene slagtes i en forholdsvis ung alder, 12-30 mdr afhængigt af køn. Kildegaarden kødkvæg har en høj kvalificering som sikrer en høj kødprocent og kødfylde. Bestemte krav til kødets farve og fedtmarmorering kan herunder også efterkommes.

@www.mit-bureau.dk